Актуално 2017/2018

Опит от Лятната ученическа академия

В тази академия ученици от 10. до 12. клас от училища в Германия или немски училища в чужбина се занимават през лятната ваканция в рамките на извънучилищна дейност с научни теми. Аз участвах между 10. и 26. август в една от седемте ученически академии, провели се през лятото на 2017 г., която се състоя на територията на частния интернат Торгелов и се занимавах с обширната тема „Литература-култура-спомен”.

Както повечето други, пристигнах в Торгелов малко скептично настроена след дългото пътуване с влак. Основната ми мисъл беше: Какво всъщност правя тук? Защо си причинявам това през ваканцията?

В последствие разбрах защо: Академията беше уникален опит, свързан с много отделни прекрасни преживявания, страхотни хора, които срещнах и много неща, които научих. Цареше особена динамика между участниците в академията, ученици и ръководители.

Един номален ден в академията се състои от три учебни единици, хранене и така наречените KüA (курсове, които включват междупредметни връзки). Сънят едва се взема под внимание в ежедневието. Има екстремна липса на сън, а консумацията на кафе се увеличава от ден на ден до прекомерни количества. Това се дължи преди всичко на широкия спектър от междупредметните курсове и хората. KüA могат да бъдат занимания от всякакъв вид в една група и се предлагат както от ръководители, така и от участници в академията. Много популярни бяха спортните занимания, от фризби, танци, до лакрос и шах.

Благодарение на многоезичните участници – имаше ученици от немски училища в чужбина, както и DSD-училища в Брюксел, Кайро и Витлеем- се проведоха много езикови курсове напр. по руски, арабски, унгарски. Особеното в моята академия бяха импровизационните предложения, импровизационен хор и импровизационен театър, които бяха за мен голямо обогатяване. Преди всичко в хора, в който участваха повече от 40 души, настъпи невероятна групова динамика. Тези предложения ми дадоха възможност да се докосна до много области, за които преди това дори и не бях чувала.

Разбира се, академията не се състоеше само от тези „предложения за свободното време”, но и от курсова работа. За моя курс предварително бях подготвила реферат на тема „Изследване на имената” с фокус въху фамилиите, тема, която наистина ми беше много интересна. Нашият курс работи многостранно, разглеждаше не само въпросите „какво”, но и „как”. Преди всичко: четеше се винаги и много. Отделните единици бяха въведени веднъж от ръководителите на курса ни, Керстин Рот и Изабела Манаго, друг път чрез реферат на някого от участниците, но разработвахме съдържанията и в работа по групи и станции. Тези съдържания бяха обширно разглеждани. Всеки ден беше свързан с някакъв аспект или тема. Придобитото знание и цялата курсова работа в продължение на 16 дни трябваше да бъде документирано.

Начинът, по който работихме в курса, много ни забавлява, преди всичко самостоятелността. Така организирахме и проведохме изготвянето на документацията много независимо от нашите ръководители на курса, с тяхна подкрепа относно съдържанията. 25-те страници, които бяха резултат от нашата интензивна работа след две седмици и в 2 часа сутринта, бяха отпразнувани както подобава. Тази картина стои пред мен символично за академията. Академичната работа върви постоянно ръка за ръка с абсурдни и луди преживявания с нови приятели. Раздялата не беше лесна, но опитът е нещо, което ще остане задълго у мен и за което съм безкрайно благодарна.

В. Хелинг

Е? Искаш ли и ти да участваш другата година? Тогава кандидатствай в Немската ученическа академия или помоли твоите учители да те предложат!

(www.deutsche-schuelerakademie.de/dsa/dsa-teilnahmevoraussetzungen)!