Алумни

Випуск 2017/2018

Еми, Николай, Александрина, Сава, Екатерина

 

Еми– Икономика и социални науки, Виенски икономически университет

Николай – Икономика и комуникация, Берлин

Александрина – Икономика и социални науки, Виенски икономически университет

Сава – Икономика и социални науки, Виенски икономически университет

Екатерина - Психология, University College London