Алумни

Випуск 2016/2017

Димитър, Анна-Мария, Беня, Христина, Валентин, Ян, Николай

 

Димитър – Нанотехнология (Университет Дуйсбург-Есен)

Анна-Мария – Публицистика и комуникации  (Виенски университет)

Христина – Право (Виенски университет)

Валентин – Бизнес администрация (Университет Манхайм)

Ян – Информатика – Технически (Университет Дармщат)

Николай – Макроикономика (Университет Манхайм)