Консултация при избор на специалност и професия (StuBa)

Скъпи ученици, скъпи родители,

За повече информация на тема „Следване и избор на професия“ можете да се обърнете към мен.

Приемният ми час : след предварителна уговорка

Email: studienberatung@ds-sofia.bg

Целите на косултацията в НУ София за избор на специалност и професия са следните:

(Повече за концепцията "Избор на специалност и професия")

Наред с информационните материали, които редовно раздавам в класовете от 9. до 12. или качвам в google classroom, мога да предоставя на заинтересованите други брошури и справочници за избор на специалност и професия (например справочник с професиите, преглед на университетите в Германия, информационни брошури "Следване в Германия" на Германската служба за академичен обмен и др.). Много от изброените източници на информация могат да се намерят в google classroom и/или на информационната етажерка в S-блок на училището.

Още няколко полезни линка за запознаване или подробности на тема „Следване и избор на професия в Германия“: Links_Deutschland.pdf (211Kb), Linkliste 2021.pdf (175Kb)

Мартин Буш, консултант за избор на професия и специалност, Немско училище София

Практика 2015/16 учебна година

Практика 2016/17 учебна година

Практика 2017/18 учебна година

Практика 2018/19 учебна година

Практика 2019/20 учебна година - 9. клас

Практика 2020/21 - Klasse 9: https://ds-sofia.bg/?cid=203&NewsId=1676#

Преглед на специалностите и университетите на нашите завършили ученици: https://ds-sofia.bg/?cid=186


Опит от лятната ученическа академия 2017г. (https://ds-sofia.bg/?cid=187&NewsId=1226)

Посещение на изложение за образование 2017г. (https://ds-sofia.bg/?cid=187&NewsId=1240)

Доклад на тема "Следване в Германия" (https://ds-sofia.bg/?cid=187&NewsId=1244)

Доклад и уъркшоп за образованието в Германия 2017г. (https://ds-sofia.bg/?cid=187&NewsId=1264)

Изложение за практика 2018г. (https://ds-sofia.bg/?cid=187&NewsId=1362)

„Back to School“- Посещение от Брюксел 2018г. (https://ds-sofia.bg/?cid=188&NewsId=1380)

UniTag 2018г. (https://ds-sofia.bg/?cid=192&NewsId=1403)

TU9-ING-седмица (https://www.ds-sofia.bg/?cid=192&NewsId=1416)

Консултация за избор на специалност и професия (https://ds-sofia.bg/?cid=193&NewsId=1435)

Посещение на специалисти от сферата на правото (https://ds-sofia.bg/?cid=193&NewsId=1473)

Ден на отворените врати във ФаГИОПМ на ТУ София (https://ds-sofia.bg/?cid=193&NewsId=1488)

Изложение за практика 2019г. (https://ds-sofia.bg/?cid=199&NewsId=1546)

Изложение за практика 2019г. (https://ds-sofia.bg/?cid=199&NewsId=1554)

TU9-ING-седмица 2019г.(https://ds-sofia.bg/?cid=198&NewsId=1547)

Посещение от Волфсбург (https://ds-sofia.bg/?cid=198&NewsId=1576)

Изложение "Световно образование" НДК 2020 (https://ds-sofia.bg/?cid=198&NewsId=1601)

Информационно мероприятие на тема "Подготовка за следване" (https://ds-sofia.bg/?cid=203&NewsId=1675)

Федералната инспекция по труда на гости на Немско училище София (https://ds-sofia.bg/?cid=203&NewsId=1679)