Актуално 2014/2015

Работилница на бъдещето 2 част

Под ръководството на модератора Вунш-Графтън, с участието на ученици, родители, учители, служители, членове на Управителния съвет и училищното ръководство, в петък в Гьоте-институт се проведе втората част на работилницата на бъдещето. След встъпителни думи на ръководителя на Гьоте-институт, г-н Е. Ветцел, участниците си изработиха в обща игра символично златните стойности на Немско училище София. След това се работи върху развитието на училището в бъдеще в различни аспекти, дискутираше се в малки групи и се поставяха възможни цели. На това място отправяме сърдечни благодарности на Гьоте-институт и на организатора, г-н П.Вендлинг, както и на администрацията за кетъринга!

Фотогалерия