Актуално 2014/2015

Предаване на ръководството

В продължение на два много интензивни работни дни напускащият директор г-н Ернст Велнер и заместник директорката г-жа Аня Райнерс обсъдиха и разясниха на г-н Барц съществени акценти по отношение на НУ София. Разяснения по отношение на финасите, бюджета и други административни въпроси той получи от г-жа Цецка Александрова. От страна на Централата за образователно дело в чужбина процесът беше придружен от г-н Римаш.

На снимката (от ляво на дясно): г-н Тико Барц, г-жа аня Райнерс, г-н Томас Римаш, г-жа Цецка Александрова и г-н Ернст-В. Велнер.

Г-н Барц ще посети подготвителния курс на Централата за образователно дело в чужбина, преди да поеме на 1 август 2015 служебните дела на училището като негов директор.