Начално училище

След завършване на предучилищен клас и успешно полагане на задължителния тест, децата преминават в 1-ви клас на началното училище. Класовете в началното училище се състоят от по две паралелки, които продължават до 4-ти клас, след което следва преминаването в прогимназиалната степен (Sekundarstufe). В тези първи четири години децата изучават освен писане, четене и смятане, и други предмети като човек, природа и култура (MNK), музика, спорт, медии, участват в различни проекти, които касаят заобикалящата ни среда, работят допълнително в нашите петъчни извънкласни занимания и така развиват своите способности (социални, личности, методически, по съответни предмети).

Преподава се на немски език, с изключение на предметите български език и литература, както и българска история. Способността на децата да се изразяват на немски език се поощрява и чрез участието им в игри, сценични постановки и редовно посещение на училищната библиотека.

Много важен аспект за нас е не само ученето, но и срещата на двете култури. Така заедно се празнуват и се обясняват обичаите и традициите на двете страни.

Положителната атмосфера за учене се стимулира чрез малките класове, насоченото внимание към класния ръководител и не на последно място чрез добрата и тясна съвместна работа с родителите. Това е и предпоставката за мотивираното желание за учене, тъй като при нас децата се чувстват добре.

Повече информация за началното ни училище можете да намерите тук в тази презентация.