top of page

Предучилищната на Немско училище София провежда веднъж годишно приемна кампания.

Точните дати можете да видите в календара на училището тук

Приемат се деца за предучилищни групи (5 годишни деца) и за предучилищни класове (6 годишни деца).

В предучилищните групи разполагаме с 28 свободни места (образуват се две групи по 14 деца).

Предучилищните класове се образуват от двете предучилищни групи, така че принципно имаме единични или никакви свободни места.

German School Sofia.JPG

Предучилищни групи

Приемната процедура продължава около един час (60 минути). Наблюдават се областите на компетентност език, социално поведение, моторика, логика и концентрация. 

 

Приемната процедура е разделена на няколко части. Не е необходимо малките кандидати да имат познания по немски език. Доброто владеене на майчиния език е предпоставка за изучаване на чужд език.

Социалните компетентности са от значение за нас.

 

Очакваме и се радваме на спокойно и отзивчиво отношение към връстниците. Осигурете контакт на детето с други деца и му предайте ценности като учтивост, съпричастност, любов към ближния и самостоятелност.

Най-важното за децата е играта. "Учене чрез игра" е основен принцип на нашата работа. Дайте възможност на Вашето дете да използва различни развиващи, логически, езикови, настолни и други игри с цялото семейство.

Отделните области на компетентност се оценяват с точки. Свободните места се разпределят според класирането.

Предучилищни класове

По принцип важат същите правила и критерии както при предучилищните групи.

Освен това детето Ви трябва да има познания по немски език, които да му помогнат да разбере бавно зададени, елементарни въпроси, на които да може да отговори.

DSC_6691.JPG

Информация за прием в Предучилищната

bottom of page