top of page

Приемът в 11-ти и 12-ти клас може да се осъществи само при строго определени правила и принципно се прави за две учебни години (четири семестъра). 

Принципно преминаването от училище от немската образователна система в нашето училище е възможно, най-често безпроблемно. Прием в горната гимназиална степен трябва да се осъществи най-късно в началото на 11. клас.  

Обсъждаме и разглеждаме всяко запитване индивидуално, така че със сигурност да можем да потвърдим приема при нас. 

 

Повече информация за Вас и Вашето дете можете да получите от секретариата на училището sl-sek@ds-sofia.bg 

Пишете ни, с удоволствие ще Ви консултираме!

Горна гимназиална степен

bottom of page